Sunday, July 28, 2013

昨日睇到話餵母乳第三至六月係可以減肥減得最勁。我心諗,係唔係啊,唔好氹我呀。因為自從減回懷孕前體重就一直徘徊在那…… 誰知…… 今日就跌了磅!已經低過懷孕前!哇如果來緊呢三個月可以繼續減落去咁就發達啦!!我唔係好貪心,十磅夠啦!!

No comments:

Post a Comment