Friday, August 23, 2013

嗯,今日再試多次(大一cup)個bra又OK喎。(之前係夜晚試。)可能真係會變大變細?(係咪冇咁想打我哩?)(我覺得而家剛好,其實唔大的,太大唔啱我身型 啦。)(又,我發現哩,胸大都好慘。跳時有點辛苦。又好聚熱的!睡覺時會熱到 濕曬!新經驗呢!=_=;)(!)

No comments:

Post a Comment