Sunday, August 4, 2013

昨日,姑仔:咦你塊面瘦左好多喔。我:係?!…… 但同上次(兩星期前)見你好似輕左一、兩磅喳喔。姑仔:但明顯塊面係瘦左!我::O :O :O 。。。 今日,我試下懷孕前的牛仔褲,我。著。得。落。啦。!!:O :O :O

No comments:

Post a Comment