Thursday, May 8, 2014

Weekday Break


今日豬小姐給我帶來美味蛋糕兩件。(我要同我男人share啦嗚。)

小豬爭著食,食到舔舔嘴。

重點是星期四有人幫忙湊小豬哈哈哈。

小豬一見到豬契媽就係咁笑。又不停錫錫。搞到冰冷(!)的豬契媽招架不住。

2 comments:

  1. 都話小豬lum 女有一手! 男仔嘛, 呢d 叫活潑, 唔係曳! (媽媽咁俾心機教, 都唔會曳得去邊。)

    ReplyDelete