Sunday, October 5, 2014

突哭

去食韓國菜。

點菜時侍應站在我與小豬中間,小豬一直抬頭望著她。

忽然他痛哭起來!!一邊哭一邊仍望著個侍應。(奇怪的現象,未試過。)

大家都好尷尬。

我們忙安慰小豬,叫他不要哭。

但他哭得好淒涼。〔汗〕我們完全不知發生甚麼事。

匆匆點完菜侍應走後。

小豬爸:「你做乜喊啊?唔洗驚喔,雖然… … 佢既妝係重手左啲⋯⋯ 係有少少恐怖⋯⋯ 但唔洗驚啦⋯⋯」

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment