Thursday, December 3, 2015

蓋被

同小豬玩 activity book,有版有 Elmo 睡在床上的畫面。

小豬:「Elmo 咕咕豬有蓋被被㗎。」

我:「係啊,個個小朋友咕咕豬都蓋被被㗎⋯⋯ 得邊個唔蓋被被㗎?」

小豬:「Baby!」

我:「嗯⋯⋯ 可唔可以唔蓋被被㗎?」

小豬搖頭:「唔可以。」

頓一頓,又說:「媽媽走左 Elmo 唔會踢走張被㗎!」

我:「咁邊個踢走張被㗎?」

小豬:「Baby 囉。」

我:「啱唔啱?」

小豬:「唔啱。」

+

不過,「知道啱唔啱」同「會唔會做」實屬兩回事。

No comments:

Post a Comment