Sunday, December 13, 2015

行沙發。


我諗正常既小朋友都應該中意爬上爬落啩?但小豬真係從來唔會,因為佢好驚青。

最近爸爸常日鼓勵佢爬沙發。(媽媽唔係好 approve 但諗到小豬既情況⋯⋯)今日搭左個「橋」俾小豬行。只有四寸寬既縫隙小豬都好驚唔敢過!!〔汗〕(唉,所以佢唔中意 playground,樣樣野都唔敢玩!)後來經亞爸媽不斷鼓勵不斷保證如果跌會接住佢;又由爸爸示範一次,佢先敢踏過那四寸縫隙!!

雖然低能,但對小豬來講係好大 accomplishment 啊!!後來佢又行左幾次,個樣好 proud。

No comments:

Post a Comment