Tuesday, March 15, 2016

剪髮。似女仔。

昨日終於幫小豬剪左頭髮。距離上次有三個月。(之前兩個月要剪。)今日不停望住佢,覺得係醒神左好多,個樣精靈左好多。頭髮太長原來係會顯得有點憔悴,和似女仔。一直拖,係因為要剪就成個鐘,好累啊。雖然剪過幾次但都係驚啦。覺得今次剪得冇上次好。

小豬個樣係幾女仔下既。剪左短頭髮就唔覺,但頭髮一略長或包住個頭就好似女仔咁㗎啦。

No comments:

Post a Comment