Tuesday, April 12, 2016

奇怪小腦瓜

剛剛我離開小豬房間前,他攬實我的手臂:「我真係好中意你㗎。」

我〔冧〕:「媽媽都好中意你㗎。」

小豬:「但我陣間瞓著左你就中意爸爸㗎喇⋯⋯」(有一絲失意飄過⋯⋯)

!!!

我:「唔會。點解你咁講啊?就算你瞓著左媽媽都好中意你㗎。」(摸頭)

小豬:「但我瞓著左你就中意爸爸⋯⋯」

我:「媽媽會不停咁中意你㗎,就算瞓著左都好中意㗎。」

小豬:「你會不停咁中意我㗎?」

我:「梗係啦。會不停不停咁中意㗎!」


(攬實手臂講中意我是經常做的,但之後那句第一次講!)

No comments:

Post a Comment