Tuesday, April 12, 2016

很不像媽媽的一面

在圖書館。唱遊中途每個小朋友被派一隻蛋蛋 shaker,用來一起參與 shake shake shake。

小豬站著。地下有個胖胖的還在爬行期的嬰。兒。一手把小豬手上黃色的蛋蛋搶走⋯⋯

(見小豬沒反應,我拿了嬰兒另一隻手揸住的紅色蛋蛋給小豬。)

+

回家後我問他:「俾人搶走隻蛋蛋有冇有唔開心啊?」

小豬:「冇。」

我:「冇?但你冇左隻蛋蛋喔?」

小豬:「我屋企都有蛋蛋。」(復活節執到那些⋯⋯)

我:「哦。咁你又啱喔,係唔需要唔開心既。但佢攞左你最中意既黃色蛋蛋,得返個紅色既喔⋯⋯ 你唔會唔開心㗎?」

小豬:「我屋企都有個黃色蛋蛋㗎嘛!」還盯了我一眼,一副「媽媽你做咩咁奇怪」的樣子。

我:「噢,咁㗎。咁又真係唔使唔開心既。」

+

這種事不是第一發生,不過以前我沒有怎問他感受。因為就是覺得他沒有所謂。

一定是爸爸的基因,因為媽媽是會跟你死過那種。

No comments:

Post a Comment