Sunday, September 4, 2016

掛住

睡夢朦朧中聽到有人大喊:「嗚嗚~~嗚嗚~~嗚嗚~~」

聲音跑進房間:「嗚嗚~~ 媽媽~~ 媽媽~~ 嗚嗚~~」

爬上床⋯⋯

「做乜事啊?媽媽喺度。」黑暗中我攬住佢⋯⋯

挨著媽媽:「嗚嗚媽媽我好掛住你啊⋯⋯」

「⋯⋯」

為時凌晨五點。

#好在後來佢有返去瞓返

No comments:

Post a Comment