Wednesday, October 26, 2016

到鄉下住了幾天旅行中有乜嘢慘得過大姨媽忽然駕到?

係跟住你發現你沒有帶隱形眼鏡來。

好在一到就跳進呢個浴缸。(雖然係同個仔唔係同老公。)松鼠仔寧願咬牆都唔吼地下既 acorns。(見唔見到松鼠仔?!)

好中意啲 acorns。好想執返屋企。

完全係為左呢個 zen garden 而來的,因為冇得去日本唯有來呢度幻想下。(但真係好正好中意啊~~)

(好想將屋企既後院變成咁啊~~)呢條路係通去我們房間的。係咪好靚呢?!(右邊也是很靚的花草樹木。)係咪好日本 feel 呢?!

+

其實今次出走幾日沒甚麼打算,就是 hea 下 relax 下咁。但小豬第一日已經開始作病,晚上又唔肯睡覺。又落雨… … 所以都提早了少少回來,回來後大家都有覺好睡。今朝小豬還奇蹟般地在正常時間六點幾醒左後,忽然話自己眼瞓然後瞓到九點!!從來沒試過啊!

今日在家繼續 hea 因為亞仔老公都在病。我頓時覺得自己好勁冇事。〔touchwood〕其實留在家係最舒服的啊。

不過偶爾都係要出下門既。哈。

真的好中意間旅館。多謝男人搵到。

No comments:

Post a Comment