Saturday, October 29, 2016

唔要咪埋眼之新嘢

今晚睡覺搞了好耐之後,小豬開始捽眼:「我隻眼有眼屎啊我隻眼有眼屎啊⋯⋯」

我:「你係眼瞓啊,咪埋眼就好啲㗎啦。」

小豬:「唔係啊我隻眼有眼屎啊,我唔中意咁啊~~」

我:「你眼瞓啊嘛,咪埋眼冇事㗎啦⋯⋯」

小豬:「我唔中意咪埋眼啊~~」

繼續狂捽眼⋯⋯

我:「點解啊?咪埋眼就舒服啲㗎啦⋯⋯」

小豬:「我唔要咪埋眼啊~~ 咪埋眼我咪睇唔到嘢囉!」

我內心爆笑但表面保持鎮定:「瞓覺唔使睇嘢㗎,瞓醒先睇好唔好?」

小豬:「我唔要。我隻眼有眼屎⋯⋯」


#千祈唔好同佢拗嗰啲唔係眼屎
#咁佢又唔係晚晚都會咁既

No comments:

Post a Comment