Thursday, October 20, 2016

同學仔R

駕車途中小豬突然說:「媽媽我同你講啲嘢啊⋯⋯」

我:「好啊。」

小豬:「有次哩,我見到R喊啊。」

我:「噢。點解喊啊?」

小豬:「因為佢唔見佢媽媽囉。」

我(其實唔係好信⋯⋯):「係咩~~ 咁你有冇安慰佢啊?問佢有冇事啊咁啊?」

小豬:「冇啊。」

我:「下次你可以問下佢啦。」

小豬:「我而家見唔到媽媽都唔會喊既。」

我:「係啊。咁就好囉。」

小豬:「有次哩,R踩單車跌低都喊啊。」

我:「哦咁㗎⋯⋯」

小豬:「但我踩單車跌低唔會喊㗎。」

我:「咁你有冇問佢有冇事啊?」

小豬:「冇。」

+

在床上準備睡覺,小豬:「媽媽我同你講啲嘢啊⋯⋯」

我:「好啊。」

小豬:「我哩好中意R㗎。」

我:「係啊,咁你有冇同佢玩啊?」

小豬:「冇喔。佢中意自己玩㗎。」

+

同一日我去接小豬時見他偷偷摸R的手,好古怪呀~~

+

我跟老師說小豬喜歡R和A,他有沒有跟他們玩?

老師說R和A比較活躍,沒時停;但小豬就比較靜,在旁觀察多。

No comments:

Post a Comment