Sunday, October 9, 2016

體貼。蘭花。


昨晚回來發現我盤好靚既蘭花都(熱到)謝了~~ 傷心到我嗚嗚聲。

小豬非常 concerned 走過來問我做乜事。我告訴他媽媽既蘭花好 sad 啊,死左啦。

我馬上把蘭花浸在水裏,希望有得救⋯⋯

小豬一直徘徊在我旁邊,安慰我:「媽媽唔好唔開心啦⋯⋯ 我買過啲花俾你⋯⋯ 聽日我買俾你啦⋯⋯ 你唔好唔開心⋯⋯」

重複地說。

過了一陣,又說:「媽媽我會買粉紅色㗎啦,你啲花係粉紅色。我會買俾你啊⋯⋯ 你開心返啦⋯⋯」

今日去 Farmer's Market 時堅持要買啲開心既花俾媽媽。

+

家居小心得:現在家裡會常有蘭花。Farmer's Market 賣蘭花的伯伯教落,約每星期一次,(或見啲泥開始乾;比較乾燥地方可能要密啲。)將整盤蘭花放進水裏浸兩分鐘。如此下去,蘭花可以維持幾個月!!但如果一不留神,不夠水花就即謝!!沒得救啦。

No comments:

Post a Comment