Sunday, November 6, 2016

拖手手

與小豬拖著手去 Farmer's Market,途中他忽然跟我說:「媽媽我成日都想拖住你隻手㗎。」

我:「噢係啊,媽媽都好中意拖住你既手㗎。」

小豬:「媽媽我都好中意同你拖手手㗎。」

+

回程時,小豬又說:「媽媽我真係好中意拖住你隻手㗎。」

我:「媽媽都係啊。」

小豬:「我哩,就算瞓覺呢,個腦都會『噢!』⋯⋯」他指著自己的頭然後跳了一下⋯⋯「我瞓醒覺又可以拖住你既手一齊過馬路啦!」

⋯⋯


#我們出街一定會拖手的
#唔知幾時會唔想拖媽媽手呢

No comments:

Post a Comment