Thursday, June 1, 2017

第一次搭巴士!


今日第一次帶小豬搭巴士去植物公園,還要轉車!!要知道我是十世未搭過巴士的!!我妹說「母愛真的好偉大!」(真!!)

小豬說心情既緊張又興奮!!去到植物公園行一陣就話累要返屋企!!我睇係想再搭巴士吧?!下次不如就不停搭巴士算了。#我被巴士拋落地好樣衰啊
#車房門壞了車子出不來而某人堅持要去植物公園才去搭巴士的
#今日好順利不用怎樣等巴士又沒甚麼人好奇怪呀

No comments:

Post a Comment