Monday, June 19, 2017

瞓覺係需要咪埋眼的

今晚小豬睡落床不夠三分鐘又來:「媽媽我瞓唔著啊⋯⋯」

我又係嗰個答案唧:「你有冇咪埋眼啊?」

「冇⋯⋯」

咁我唯有話:「你唔咪埋眼又點會瞓到呢?如果你唔咪埋眼唔該你唔好同我講你瞓唔著,唔咪埋眼梗係瞓唔著㗎啦~~」

然後佢都係嗰句:「我咪埋唔到隻眼~~」但又說:「媽媽你係咪話如果我咪埋眼都瞓唔著先可以同你講我瞓唔得啊?」

Bingo!有冇咁難明啊~~

然後奇蹟出現左⋯⋯ 雖然之後佢都有碌來碌去,慘叫幾聲,再講多次佢瞓唔著⋯⋯ 但之後十五分鐘係瞓著左!!!

我完全感到睡眠之神既眷顧!!可能實在太可憐我了。平時這人係需要45-90分鐘才瞓著㗎!!(係,你冇睇錯。)你可以想像到我那段時間坐在黑暗中係點過嗎?!如果可以安靜地呆坐都算啦,係會被不停疲勞轟炸的!!

所以今晚15分鐘瞓著係光速來㗎!我出到來心情超級的靚。然後感到 the night is still young!Yay!

#然後好有心情打左呢篇
#不過我知道好運只是曇花一現

No comments:

Post a Comment